Un plaer sortir en notícies com
aquesta. Tot un gran elenc d’artistes de casa! Som-hi companys!